Eva-Lisa Janssen van Green Chemistry Campus

De biobased economy waarin hernieuwbare grondstoffen fossiele grondstoffen vervangen, is steeds zichtbaarder.

Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten leveren graag een bijdrage aan deze nieuwe realiteit. Omdat ze er brood in zien, omdat ze een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving, omdat ze risico's willen ondervangen of omdat ze zichzelf genoodzaakt zien door veranderende wet- en regelgeving of de publieke opinie.

Ernst Jonkers van Stichting WasteWorld

Circulaire Economie vertaald naar attractiepark WasteWorld.

WasteWorld is een avontuurlijke plek waar kinderen, ouders en opa’s en oma’s op een eerlijke, ludieke en vermakelijke manier kennis maken met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van afval. Afval is FUN, INNOVATIE en EDUCATIE. Het infotainment themepark WasteWorld is dé verbindende factor voor alles en iedereen die begaan is met een schonere wereld.

Patrick de Rooij van Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta heeft een voorbeeldenboekje gemaakt om eenvoudig zichtbaar te maken wat een bedrijf zelf binnen de eigen bedrijfsvoering kan doen aan klimaatadaptatie en duurzame energie en welke voordelen een bedrijf daar zelf van heeft.

Diana de Graaf van Nederland Circulair

Circulaire Economie staat volop in de belangstelling en veel Nederlandse bedrijven zijn er al mee aan de slag. Maar wat kan Circulaire Economie voor uw bedrijf betekenen? Laat u inspireren door aansprekende cases en het concrete aanbod van Nederland Circulair: bijeenkomsten, trainingen en expertadvies. U kunt zich meteen opgeven voor een inspirerende Circular Economy Booster bij u in de buurt!

Frederike Praasterink van HAS

Lectoraat Future Food Systems werkt aan transitie naar duurzame, gezonde en veerkrachtige voedselsystemen.
Ons dagelijks brood, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar daarachter zit een internationale en zeer innovatieve sector met een aantal grote duurzaamheidsuitdagingen. Hoe geeft deze sector vorm aan haar transitie? Hoe voeden we de wereld van morgen?

Thijs Rodenburg van Rodenburg biopolymers

Thijs Rodenburg illustreert met behulp van de ontwikkeling van verpakkingsmateriaal voor de voedingsindustrie dat co-creatie en nieuwe vormen van samenwerken noodzakelijk zijn om te komen tot succes. In de afgelopen periode hebben Rodenburg Polymers op basis van grondstoffen van Lamb Weston nieuwe wikkels gemaakt voor Mars. Deze zoektocht is een mooi voorbeeld hoe MKB en een multinational samen de markt kunnen openbreken.

En meer..