Eugene Kersjes

Ricoh

Ricoh is wereldwijd specialist en leverancier van producten en diensten op het gebied van IT & documentmanagement oplossingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tokyo, Japan. Ricoh Europe Supply Chain Management (RESCM) is de centrale supply chain organisatie voor Ricoh in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. RESCM levert logistieke diensten aan meer dan 20 sales organisaties binnen deze regio. Het beheer van de supply chain van machines, opties, bijbehorende supplies en service parts is gevestigd in Bergen op Zoom.

Machiel de Gelder

Regio West-Brabant

Na een zoektocht van een jaar is de Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050 tot stand gekomen. De 4 O’s (ondernemers, onderwijs, ondernemende bewoners en de overheid) hebben allemaal hun aandeel geleverd. West-Brabant is niet vies van het woord samenwerken en heeft al vaker laten zien dat dit loont. Deze regionale energiestrategie borduurt hier verder op voort. Ons 2050 betekent dat het ons allemaal aangaat, wij er allemaal bij betrokken zijn en wij er persoonlijk aan kunnen bijdragen. "We hebben ons als regio tot doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. In West-Brabant willen we daar met elkaar wat aan doen. Omdat het ons kansen geeft die onze leefomgeving, economie en cultuur verder versterken. De economische en ruimtelijke gevolgen zijn groot en de politieke ontwikkelingen rondom de klimaatverandering stevig. Ze laten zien dat het hoog tijd is om een versnelling in te zetten als het gaat om de transitie naar een energieneutrale regio. Als regio pakken we, gezamenlijk met ondernemers, onderwijs, inwoners en overhead, deze handschoen op".

Hugo G. von Meijenfeldt

SDG coordinator, Ministry of Foreign Affairs

Hugo G. von Meijenfeldt is coördinator implementatie Global Goals bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij Consul-Generaal van Nederland in San Francisco. Hij is een milieujurist, manager en diplomaat op Europees en mondiaal niveau. Hugo von Meijenfeldt bekleedde de functie van o.a. directeur Internationale Zaken bij het Ministerie van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daarvoor was hij voorzitter van de Milieucommissie beleid van de VN-ECE in Genève. Tot 2013 was hij directeur- generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en speciale gezant voor klimaatverandering.

Kees Jan de Vet

Waterschap

Kees Jan de Vet is sinds 1 september dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Kees Jan was intensief betrokken bij de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water 2011, het Deltaprogramma, de nieuwe Omgevingswet en het SER energieakkoord. Voor waterschap Brabantse Delta ziet Kees Jan het als zijn missie om het klimaatvraagstuk samen met andere overheden en maatschappelijke partners in Midden- en West-Brabant regionaal te bundelen en samen concrete stappen te maken. Waterschappen worden door hun jarenlange ervaring en deskundigheid bij het klimaatvraagstuk relevanter dan ooit te voren. Daarom zal het waterschap zijn kennis en ervaring inzetten om samen het klimaatvraagstuk aan te pakken: met overheden, rijk, waterschappen, provincies en gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onze inwoners.

Patrick Anthonissen

Young Impact

Patrick ANthonissen is mede-oprichter van NLvoorelkaar. Zeven jaar geleden besloot hij dat doing good en doing business wilde combineren. NLvoorelkaar is inmiddels het grootste online vrijwilligersplatform van Nederland en actief in bijna 40 gemeenten. Vanuit NLvoorelkaar was Patrick Anthonissen continu op zoek naar nieuwe manieren om mensen de mogelijkheid te bieden om iets te betekenen voor een ander en daarmee het beste uit zichzelf te halen. In die zoektocht stuitte hij via social media op de video van WE Day. Hij zag een heel stadion vol met jongeren die geïnspireerd werden door de groten der aarde om in actie te komen voor een betere wereld. Al die jongeren hadden ontdekt dat ze zelf de wereld kunnen veranderen en hoe leuk het is om anderen te helpen. Vanaf dat moment heeft dit idee hem niet meer losgelaten en is hij gestart met het organiseren van Young Impact in samenwerking met de NJR (Nationale Jeugdraad) en CJP (Cultureel Jongeren Paspoort). Beide organisaties waren meteen enthousiast over Young Impact en zijn mede-initiatiefnemer geworden.