Bedrijvenmarkt

AARDZWAM & ZO

Aardzwam & Zo kweekt heerlijke en gezonde oesterzwammen met gebruik van reststromen van andere bedrijven: koffiedik van de plaatselijke restaurants, vliesjes van een koffiebranderij, leegstaande vochtige kelders. In tegenstelling tot veel voedsel, maken de oesterzwammen weinig kilometers Na de oogst geven zij de verrijkte reststromen weer terug als voeding voor de bodem. Kortom, afval wordt verminderd, de mens wordt gevoed, er wordt weinig fossiele energie gebruikt en ook de aarde wordt weer gevoed.

Drukkerij Altorffer

Bij drukkerij Altorffer gaat het al eeuwenlang om aandacht, aanpak en ambitie. Steeds weer stellen zij daarbij het belang van de klant én de samenleving centraal, zodat ook toekomstige generaties plezier aan het bedrijf kunnen beleven.

Biobased Economy Bergen op Zoom

Zuid-West Nederland (Biobased Delta) is met traditioneel sterke en innovatieve sectoren als chemie en agrofood bij uitstek geschikt voor pioniers in de Biobased Economy. Centraal gelegen in de Biobased Delta ligt de gemeente Bergen op Zoom. De Gemeente stimuleert op de beleidsterreinen economie, cultuur, duurzaamheid en onderwijs, innovatieve ontwikkelingen die hier een bijdrage aan leveren. Zo participeert en investeert de Gemeente Bergen op Zoom in de Green Chemistry Campus en poppodium Gebouw-T, als eerste biobased poppodium in Nederland. In gemeentelijke inkooptrajecten krijgen biobased producten voorrang, daar waar mogelijk.

DEVENTER Profielen

DEVENTER Profielen uit Breda ontwikkelt en produceert dichtingen voor ramen en deuren, waarbij mens, milieu, innovatie en service centraal staan. Keuzes voor menselijk kapitaal, grondstoffen en productietechnieken worden gemaakt vanuit de overtuiging dat deze toekomstbestendig moeten zijn. DEVENTER is nu en in de toekomst de meest omgevingsbewuste ontwikkelaar en producent van dichtingen.

Van Dijnsen Installatiewerken

Als familiebedrijf is Van Dijnsen Installatiewerken zich sterk bewust van dat zij de wereld goed moeten overdragen op volgende generaties en zorg moeten hebben voor de mensen om hun heen. Als adviserende totaal installateur hebben zij ruim 50 jaar ervaring met het ontwerpen, installeren en onderhouden van de meest uiteenlopende gebouw gebonden installaties. Van Dijnsen staat in de markt bekend als een adviserend totaalinstallateur waarbij het toepassen van duurzame installaties, in zowel bestaande als nieuwbouw projecten, hoog op de agenda staan.

Eco-Point

Eco-Point is een innovatieve groep van bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling, productie en marketing van onderhouds- en reinigingsmiddelen. Het unieke schuilt in het gebruik van de grondstoffen: ecologisch verantwoorde alternatieven voor traditionele, milieubelastende middelen. Eco-Point ontwikkelt, produceert en vermarkt haar eigen middelen. Hierdoor kunnen we snel inspelen op de vragen van onze afnemers. Met een 100-tal producten is er bijna altijd een ecologisch alternatief voor de traditionele, chemische producten. Tevens is private-label mogelijk.

Fles werk

Een student start-up nog vol in ontwikkeling! Fles Werk hergebruikt flessen, voornamelijk uit de horeca, om deze te ‘upcyclen’ tot nieuwe producten. Hierbij kan er gedacht worden aan verlichting, schalen, glazen, vazen en andere decoratie. Maar ook producten als een custom waterpijp of andere persoonlijke verzoeken zijn geen probleem. Omdat het handgemaakte producten zijn zijn ze stuk voor stuk uniek. Het is dus allerlei glaswerk gemaakt uit flessen. Vandaar de naam Fles Werk. Een nieuwe manier van glas recycling.

Loyalty Solar

Loyalty Solar bouwt zonnecentrales op gebouwen en terreinen. Zij onderscheiden zich door alle juridisch-fiscale, energie- en netbeheerderzaken te verzorgen. Deze aspecten zijn cruciaal voor een sluitende business case, maar worden niet geregeld door een standaard installateur.

Raab Karcher

Bouwmaterialenhandel Raab Karcher heeft in afstemming met o.a. Rijksoverheid Greenworks ontwikkeld. Duurzaam bouwen met Greenworks is integraal bouwen met oog voor bouwmaterialen, ventilatie, verwarming en elektrotechnische installaties. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. Duurzaam bouwen is continu in ontwikkeling. Daarom zijn wij de Greenworks Academies gestart, dé kenniscentra voor de bouw- en installatiebranche. Inspirerende omgevingen voor onder meer vakman- en thematrainingen, seminars en meetings. Op www.greenworksacademy.nl en www.raabkarcher.nl vindt u meer informatie.

REWIN West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. REWIN ondersteunt bij kantoor -en bedrijfsvestiging en versterkt de topsectoren logistiek, maintenance en biobased economy door samen met bedrijven nieuwe producten, diensten of vormen van samenwerking te ontwikkelen. REWIN initieert en stimuleert innovatie in West-Brabant. We kennen de regio als geen ander en brengen bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar in innovatie en business development projecten. Daarnaast informeren wij u over financieringsmogelijkheden voor uw innovatie en over toplocaties om die innovatie tot bloei te brengen.

Samen in de Regio

Samen in de Regio is hét netwerk voor maatschappelijk betrokken ondernemen in de regio. Het hard groeiende netwerk bestaat uit bedrijven, verenigingen, stichtingen en (semi-)overheid. Ze vertegenwoordigen de meest uiteenlopende vakgebieden, maatschappelijke doelen en projecten maar hebben één ding gemeen. Ze zien de waarde in van iets betekenen voor elkaar en voor de samenleving.

Stichting Stimular

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders. Bedrijven en organisaties maken een vliegende start met onze praktische instrumenten zoals de Milieubarometer, MVO-balans en Kansen bij Verkassen. Tips en praktijkervaringen delen we via DuurzaamMKB.nl en DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl. Ons doel is dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Werkgevers Servicepunt

Goed personeel is een voorwaarde voor succes, maar hoe organiseert u dit? Hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de Participatiewet en uw sociaal ondernemerschap? Vindt u uw weg nog binnen alle subsidies en regelingen? WerkgeversServicepunt West-Brabant helpt u hierbij; van advies tot uitvoering. Het kost u niets. Het levert u sociaal en economisch voordeel op.