Workshops

Workshop 1: Starten met duurzame ontwikkeling.

Waar moet u beginnen? Eerst een missie en visie of gewoon doen? Achterop een bierviltje of een strategisch plan? Deze rondvlucht gaat over logische en praktische stappen. Op elk bedrijf of organisatie zijn er quick wins te halen maar zijn ze ook duurzaam?

Workshop 2: Maak uw ‘duurzame’ businesscase sluitend.

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? Zijn grote investeringskosten een belemmering? Deze rondvlucht gaat over financiële kansen en ruimte.

Workshop 3: Samen werken aan duurzame ontwikkeling.

Bent u op zoek naar nieuwe partners die u ontzorgen om snel stappen te kunnen maken? Heeft u behoefte aan een nieuw contact met onderwijsinstellingen en overheden? Deze rondvlucht gaat over kansen en ruimte voor nieuwe samenwerking.

Workshop 4: Schakel snel over naar zonne-energie

Maar wat is de beste manier? Wat is het antwoord dat het beste past bij mijn bedrijf, instelling of stad? Deze rondvlucht gaat over de kansen en ruimte voor zonne-energie.

Workshop 7: Duurzame ontwikkeling is goed werkgeverschap.

Wilt u uw organisatie toegankelijk maken voor mensen met een arbeidsbeperking, maar weet u niet hoe? Met een bedrijfsanalyse kunt u inzicht krijgen in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze workshop gaat over kansen en ruimte voor subsidies en regelingen.

Workshop 5: Afvalreductie en circulaire afvalstromen.

Welke kostenbesparing biedt afvalreductie? Hoe kunt u door ketensamenwerking reststoffen als grondstoffen gebruiken? Hoe kun je geld hier mee verdienen? Deze rondvlucht gaat over de kansen en ruimte om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Workshop 6: Nieuwe Omgevingswet 2018: meer ruimte voor duurzame ontwikkeling

Hoe eenvoudiger wordt het wanneer 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur vervangen worden door 1 wet? Hoe ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen voor duurzame ontwikkeling? Deze rondvlucht gaat over de kansen en ruimte die gaan ontstaan door een samenhangende visie op de omgeving in plaats van (deel)bestemmingsplannen.